ارائه خدمات و تعمیر انواع اسکوترهای برقی:
شامل انواع اسکوتر ناین بات، اسکوتر سگ وی و مینی سگ وی،
اسکوترهای اسمارت بالانس بدون دسته، موتور و دوچرخه‌های برقی و …