ریست کردن اسکوتر چگونه است؟

ریست کردن اسکوتر چگونه است؟ اسکوتر را در حالت خاموش بر روی سطح صاف قرار داده دکمه پاور را فشار می دهیم و نگه میداریم بعد از چند ثانیه چ...

ادامه مطلب