استفاده از اسکوتر

آموزش استفاده از اسکوتر

استفاده از اسکو‌تر به سختی اسکیت و دیگر وسایل تفریحی نیست. اسکو‌تر فرمان ندارد. کنترل این وسیله را سنسور‌ها و موتور حساس داخل آن بر عه...

ادامه مطلب